28° AQUATIC

Contact

Follow

©2017 BY 28 DEGREES AQUATIC. PROUDLY CREATED WITH WIX.COM

Director

Ng Ker Wei

Head Coach Water Polo

Tsimashenka Yury
 

Head Coach Artistic Swimming

Tsimashenka Maryna

Senior Coach (Swimming/Water Polo)

Joel Lee

Senior Coach (Swimming/Water Polo)

Chan Fran Meng